Disse klokkene måler HRV – og slik bruker du det til din fordel

19. januar, 2023 (oppdatert 29. januar 2024)

Featured image for “Disse klokkene måler HRV – og slik bruker du det til din fordel”

På jakt etter en klokke som kan måle HRV å gi deg nyttig innsikt i egen helse og formutvikling? Disse klokkene kan måle HRV – og slik kan det hjelpe deg.

For bare 10 år siden var det lite snakk om annet enn puls, men noen glupe hoder forstod etter hvert at det er mer enn kun hjerteslag per minutt som er avgjørende for hvor god hjertehelse og form vi har her og nå. I dag er kan en rekke pulsklokker og smartklokker måle HRV, eller «hjertevariabilitet» som det også kalles. Det er flere årsaker til at det kan være fordelaktig å overvåke HRV, og kort oppsummert er det kanskje den viktigste indikatoren for å se på kroppens evne til å restituere, takle stress, og ikke minst motstå sykdom.

Dette er HRV / hjertevariablitet

HRV står for Heart Rate Variability, eller hjertefrekvensvariabilitet på norsk. Dette er en metode for å måle variasjoner i hjertefrekvensen fra slag til slag, og reflekterer aktiviteten i det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemet består av to deler: det sympatiske og det parasympatiske. Det sympatiske nervesystemet aktiverer kroppens «kamp eller flukt»-respons, mens det parasympatiske nervesystemet (hvile og fordøyelse) roer kroppen ned etter stress.

Sammenhengen mellom HRV og puls er at de begge er påvirket av det autonome nervesystemet, som består av det sympatiske og det parasympatiske nervesystemet. Det sympatiske nervesystemet øker pulsen og reduserer HRV når kroppen er under stress eller aktivitet, mens det parasympatiske nervesystemet senker pulsen og øker HRV når kroppen er i hvile eller ro.

HRV er altså ikke det samme som pulsen, men et mål for variasjonen i tidsintervallet mellom hvert hjerteslag. To personer kan ha samme puls, men ulik HRV, avhengig av deres restitusjon, helse og form.


Kort oppsummert kan vi si følgende om HRV:

 • Høyere HRV (stor variasjon mellom pulsslagene) er assosiert med parasympatisk dominans i det autonome nervesystemet – et tegn på at kroppen din er i hvile-og-fordøyelse modus, og har generelt god kondisjon og restitusjon.
 • Lavere HRV (mindre variasjon mellom pulsslagene) er assosiert forhøyet sympatisk aktivitet i det autonome nervesystemet – en tegn på stress, sykdom, nedsatt restitusjon, etc. (fight or flight).

HRV er individuelt og påvirkes av mange ulike faktorer, både eksterne og interne. Ytre faktorer som søvn, alkohol, koffein, stress og trening, kan du selv ta grep om. Interne faktorer som alder, kjønn og genetikk er utenfor din kontroll. Merk at det er normalt at HRV synker under det normale området i en dag eller to etter en svært anstrengende innsats.

For en voksen person kan HRV variere mellom 20 og 200 ms, men en omfattende 2019-studie som omfattet 150 000 nederlendere, viser en synkende eksponentiell trend fra rundt 80 millisekunder (ms) for tenåringer til 25 ms for de over 75 år. Andre studier tyder på at godt trente personer gjerne har en høyere HRV enn gjennomsnitts befolkningen.


HRV vs. puls – Et motsatt forhold?

Vi har lært at en lav hvilepuls er en indikator for god form, mens den maksimale pulsen ikke er trenbar og heller ikke har betydning for kondisjon. Derimot er hjertets evne til å stige/synke raskt i puls en god indikasjon på om det er godt trent eller ikke.

Hjertevariabiliteten (HRV) tolkes nærmest stikk motsatt av puls hvor vi gjerne forbinder lav hvilepuls med å være et «sunnhetstegn», er kort tid mellom R-R intervallene et dårlig tegn. Korte intervaller betyr at hjertet slår raskere, er mer aktivert, og kan være en indikasjon på at du er i ferd med å bli syk, overtrent, sliten, utbrent, dehydrert, er stresset, etc.. Når intervallene mellom pulsslagene øker, er det et tegn på en «sunn» HRV. Hjertet er ikke like stresset og aktivert, og kan få slå med den frekvensen den selv finner mest komfortabel.


Slik måles HRV

HRV måles hovedsaklig på to ulike måter; med en optisk pulssensor, og med en EKG-sensor.

Den beste og mest nøyaktige metoden er å benytte EKG (elektrokardiogrammaskin) som ofte brukes i medisinsk sammenheng. Denne maskinen måler den elektriske aktiviteten til hjertet ditt ved hjelp av sensorer som festes til huden på brystet. Et annet alternativ som også gir svært gode målinger, er bærbare monitorer som kan monteres på kroppen og sporer hjertefrekvensvariasjoner kontinuerlig over lengre perioder mens du lever som normalt hjemme. Tiden som pulsvariasjonen din overvåkes kan være alt fra noen få minutter til 24 timer.

Begge disse metodene krever langt mer ressurser og er mye mer tidskrevende enn de fleste av oss har behov for, og derfor har det de siste årene blitt vanlig å måle HRV ved hjelp av enklere metoder som ikke krever annet enn en pulsklokke, et pulsbelte, etc..

Garmin HRV Status
HRV-status kan hjelpe deg å forstå om kroppen er mottakelig for trening, eller bør hvile.

De fleste pulsklokker og smartklokker benytter en optisk pulssensor som måler pulsen din ved hjelp av lys som sendes gjennom gjennom huden, såkalt fotopletysmografi (PPG). Fotopletysmografi er en teknologi som benytter lysdioder og en lysdetektor til å måle forandringer i størrelsen på blodkarene og deretter omgjør disse målingene til pulsverdier. Fargen på diodene kan variere fra produsent til produsent, men som regel er det grønne, røde og gule dioder i ulike antall. Grunnen til at blodet ditt er rødt, er fordi det absorberer rødt lys. Det grønne lyset fra som stråler ut fra baksiden på en pulsklokke absorberes av blodet for hver gang det strømmer blod ut i årene, mens det røde lyset reflekteres å får blodet til å se rødt ut.

Den tradisjonelle pulsmålingen som gjøres ved hjelp av et pulsbelte måler derimot den elektriske aktiviteten i hjertet (EKG). Pulsbeltene har en liten sensor festet på fremsiden av beltet som fungerer som «en hjerne» som tolker de elektriske signalene i hjertet, gjør de om til pulsdata og videresender dette til pulsklokka

I mange år var de optiske pulssensorene svært unøyaktige, men de beste klokkene klarer nå på imponerende vis å gi gode pulsmålinger i svært mange situasjoner. HRV-målinger krever derimot litt mer, og det er dessverre vanskeligere for klokkene å oppfatte hjertevariabiliteten like nøyaktig som puls. Av den grunn har også flere klokker blitt utstyrt med egne EKG-sensorer som i større grad er i stand til å fange opp hjertevariabiliteten.

Apple var tidlig ute med EKG-målinger med Apple Watch Series 4, mens både Samsung, Withings, Huawei, Google, mfl. har siden hengt seg på. Til og med pulsklokke-produsentene COROS og Polar tilbyr nå klokker med EKG-sensor, selv om ingen av disse er godkjent for medisinsk bruk, og brukes til andre ting enn å oppdage hjerterytme forstyrrelser. Garmin har med sin nyeste ELEVATE 5 sensor åpnet for EKG-målinger i USA, men det er foreløpig godkjent i Europa.

Det er likevel stor forskjell i hvordan de ulike klokkene tolker og benytter seg av HRV-målingene, noe du bør være klar over før du eventuelt går til innkjøp av en pulsklokke/smartklokke som måler HRV. Det er ikke engang alle klokkene med EKG-sensor som er godkjent for å utføre EKG-målinger i Europa og Norge. Mer om dette kan du lese i artikkelen EKG måling i smartklokker og pulsklokker – Slik fungerer det.


Hva er «normal» HRV?

Som nevnt er HRV individuelt, men det er likevel gjort undersøkelser forsøker å finne en «gjennomsnittlig» HRV-verdi. Ved hjelp av tredjeparts appen Elite HRV, har en undersøkelse kommet frem til at gjennomsnittlig HRV-score er 59,3 (på en 1-100-skala), med 75 % av brukernes HRV-score som faller mellom 46,3 og 72,0.


Under får du en oversikt over ulike merker og modeller som tilbyr HRV-målinger ved hjelp av klokken, samt en kort forklaring på hvordan det gjøres. En kort konklusjon er at det så langt er Garmin sin tilnærming til HRV-målinger som er best for de fleste. Denne måten å presentere HRV-målingene på gir nyttig innsikt og info om både trening, restitusjon og stress.


Garmin

Garmin-klokker som kan måle HRV (HRV Status):

Garmin er den produsenten som har «løst» utfordringene med HRV på best mulig måte. Funksjonen HRV Status gjør det enkelt for brukeren å tolke hjertevariabiliteten og deretter kunne ta konkrete grep som er gunstig for helsen. En rekke Garmin-klokker måler HRV aktiv 24/7 og utfører kontinuerlige målinger slik at du ikke behøver å måle manuelt et bestemt antall ganger daglig/ukentlig, men HRV Status baserer seg på nattlige målinger.

HRV Status baserer seg på følgende:

 • Gjennomsnittlig HRV målt i 5 minutters intervaller i løpet av natten, og hvordan dette ser ut sammenlignet med de siste 7 dager.
 • Gjennomsnittlig HRV for minimum de siste 3 ukene (minus den siste uken) vil danne en grunnlinje. Dersom det er nok data, vil gjennomsnittet for de siste 3 månedene danne grunnlinjen.
 • Informasjonen fra HRV Status inngår i Training Readiness.

Klokker som støtter HRV Status krever at du bruker den i minimum tre uker sik at den kan opparbeide seg en grunnlinje for hva som er ditt normale HRV-område. Grunnlinjen er ikke en enkelt verdi slik som hvilepuls og makspuls, men et intervall mellom et nedre og et øvre område. Klokken måler gjennomsnittlig HRV i løpet av natten i 5 minutters intervaller, og sammenligner gjennomsnittlig HRV de siste syv nettene med grunnlinjen (altså HRV de siste tre ukene). Dersom HRV avviker sterkt fra dette, kan det tyde på enten sykdom eller for mye trening.

En egen urskive på klokken viser grunnlinjen for HRV, gjennomsnittet for de siste syv dager, og gjennomsnittet for siste natts søvn. HRV Status gjør det enkelt å forstå hvor klar kroppen er for trening, og oppgis som en av følgende tilbakemeldinger:

HRV Status: Balansert – ugyldig – Lav – Ingen status – Dårlig – Ubalansert

Så lenge HRV Status er i det grønne området og indikerer «Balansert», så er du «good to go». Befinner du deg i det oransje området «Moderat», kan du fremdeles trene, men bør være oppmerksom på at du kan være mer utsatt for overtrening, eller sykdom, enn normalt. Dersom HRV Status er i det røde området og statusen viser «Dårlig», eller «Ubalansert», bør du vurdere kaffebesøk og film-maraton isteden. Hvis du ikke klarer å innse dette selv, vil klokka fortelle deg det svart på hvitt med en kort melding.

HRV Status er også tilgjengelig i Garmin Connect:

Garmin benytter samtidig HRV-målingene til å måle stress og Body Battery, og enkelte modeller kan sende deg påminnelser om å slappe av dersom den registrer et unormalt høyt stressnivå. Dette fungerer automatisk og det er ingenting du behøver å aktivere eller utøve manuelt.

I tillegg til de nevnte modellene er flere Garmin klokker i stand til å måle HRV gjennom Health Snapshot – en funksjon som i løpet av 2 minutter registrerer puls, HRV (hjertevariabilitet), oksygenmetning, respirasjonsrate og stress. Snapshot er et bra verktøy for å samle mye info på kort tid og for å se trender, men det gir langt i fra den samme konkrete tilbakemeldingen som HRV Status.


Polar

Polar-klokker som kan måle HRV (krever i tillegg en kompatibel ekstern pulssensor:

Lenge var det ingen pulsklokke fra Polar som kunne måle HRV direkte på håndleddet, og det krevde bruk at en ekstern pulssensor som Polar H10. Deretter måtte HRV-målingene leses av som en rå-fil i Polar Flow. Polar har gjort dette betraktelig enklere med det nyeste flaggskipet Polar Vantage V3 som inkluderer en EKG-sensor for blant annet HRV-målinger.

Polar benytter også informasjon fra HRV-målingene i den ortostatiske testen. I testen måles: gjennomsnittlig hvilepuls når du ligger, pulsvariabilitet når du ligger, makspuls etter at du reiser deg, gjennomsnittlig puls når du står, pulsvariabilitet stående.

Når du utfører den ortostatiske testen, måles hjertefrekvensen og pulsvariabilitet i liggende hvilestilling, når du reiser deg opp, og stående. Testen tar omtrent 4 minutter å utføre; 2 minutter liggende og 2 minutter stående. Etter testen vil klokken gi tilbakemelding om kroppen er mottakelig for trenger, eller bør prioritere hvile. For samtlige modeller utenom Vantage V3 krever dette bruk av Polar H10-sensoren.


COROS

COROS-klokker som kan måle HRV:

COROS har nå tre klokker med EKG-sensor innebygd; VERTIX 2, APEX 2 og APEX 2 Pro. Ingen av disse er godkjent for EKG-målinger, men EKG-sensoren gir likevel nyttig info som mer nøyaktige avlesninger av hjerterytme og hjertevariabilitet.

En HRV-måling tar 60 sekunder å gjennomføre og gjøres ved å holde en finger på kronen. Skjermen viser en graf over hvordan hjerterytmen fortoner seg, og til slutt får du en score mellom 0 og 100 som indikerer stressnivået ditt. Etter tre dager med målinger dannes en grunnlinje som siste HRV-måling vil sammenlignes med. En lavere score indikerer at kroppen bør hvile, mens en høyere score (over 50) betyr at kroppen er mottakelig for trening.

Forklaring på HRV-score:

 • 81-100 (overlegen) Klar for topp ytelse.
 • 51-80 (høy) Klar for hard trening.
 • 21-50 (middels) Klar for moderat trening.
 • 1-20 (lav) Begrens intensiteten, fokuser på restitusjon.
COROS APEX 2Pro
EKG-sensoren brukes til å måle hjertevariabilitet (HRV) som kan fungere som en indikator på hvor mottakelig kroppen er for trening.

Suunto

Suunto-klokker som kan måle HRV:

Suunto introduserte HRV-måling med lanseringen av Suunto Race, og vil åpne for samme funksjon på Suunto Vertical (testet her) og Suunto 9 Peak Pro gjennom en kommende programvareoppdatering.

Suunto måler HRV relativt likt metoden Garmin benytter. HRV måles fortløpende gjennom natten, og etter tre dager med kontinuerlig målinger danner den grunnlaget for å vise en «HRV baselinje for de siste 7 dager» som er gjennomsnitlig HRV for de siste syv dagene.

Suunto vil også definere ditt normale område over en periode på 60 dager (krever minimum 14 netter med målinger) og sammenligner deretter den rullerende gjennomsnittlige verdien de siste 7 dagene med 60 dagers baselinjen som gir grunnlaget for tre «HRV soner». Disse sonene er tilsvarende det Garmin har brukt lenge, og kategoriseres som lav, balansert, høy. Dersom du sitter med en ny klokke vil HRV-data samles allerede den første natten, men dataene vil bli mer nøyaktige etter hvert som mer data samles inn.


Apple

Apple-klokker som kan måle HRV:

Apple Watch har bestandig vært en svært kraftig «helseklokke», og er i stand til å måle HRV, samt utføre EKG-målinger. Dessverre har Apple Watch aldri fokusert på en funksjon som utnytter rådataen tilstrekkelig, og det krever derfor at du benytter en tredjeparts app for å få nytte av HRV-målingene. Uten dette vil du kun se ulike verdier for HRV gjennom dagen i Helse Appen.

Det finnes en rekke apper som lar deg overvåke HRV, selv om ikke alle bruker HRV til å fortelle deg om kroppen er klar for trening, eller bør hvile. Her er Athlytic et godt alternativ. Denne appen byr på langt mer enn bare å måle HRV, men gir deg omfattende trenings- og restitusjonsanalyse i likhet med det Garmin gjør. I korte trekk tilbyr Athlytic følgende:

 • Restitusjon: Vit når du skal trene basert på pulsvariasjon og hvilepuls.
 • Anstrengelse og innsats: Overvåk kardiovaskulær belastning i løpet av dagen og under treningen.
 • Søvn: Analyser søvn, hjertefrekvens og HRV, søvnkontinuitet og mangel på søvn.

Athlytic registrerer HRV og hvilepuls når du sover og gir deg en daglig «restitusjons score» når du våkner.
Du kan også ta en pusteøkt i Mindfulness-appen etter at du har våknet for å måle HRV. I tillegg vil Athlytic se på pulsen din for å gi deg en «anstrengelsesscore» hver dag på en skala fra 0 til 10. Målanstrengelse er den grønne linjen på «belastningsringen». Belastningen beregnes basert på makspulsen din (kan settes individuelt i appen) og gjennomsnittlig hvilepuls de siste 60 dager.

Det du må være klar over med Apple Watch, er at klokken ikke måler puls og pulsvariasjon hvert sekund slik blant annet Garmin gjør annet enn under trening/aktivitet. Under daglig bruk vil klokken måle pulsen en gang hvert 5-10 minutt for å spare batteri. Dette gjør at målingene ikke blir like nøyaktig som det gjør med nevnte konkurrerende merke.

Andre gode app-alternativer:

Welltory
Welltory er en app som hjelper brukere med å spore og administrere stressnivået og den fysiske helsen. Appen bruker flere sensorer og algoritmer for å måle ulike helse parametere som hjertefrekvensvariasjoner (HRV), stressnivåer og pustefrekvens. Deretter gir den personlige anbefalinger for stressmestring og fysisk aktivitet slik at du kan spore fremgangen over tid, samt sette mål som gjør det både mer motiverende og enklere å opprettholde en sunn livsstil.

En fordel med Welltory er at den ikke bare benytter informasjon fra en enkelt app, men kan slå sammen dataene dine fra mer enn hundre apper og enheter. De avanserte algoritmene søker etter korrelasjoner (likheter) mellom de ulike dataene, som blant annet statistikk for treningsøktene dine, meditasjon, søvn og produktivitet. Deretter vil appen vise hvordan kroppen reagerer på disse aktivitetene med tilsvarende nivåer av stress og energi.


Samsung Galaxy Watch 6 / 5 / 5 Pro

Samsung lager smartklokker med et stort fokus på helse- og aktivitetssporing, og flere av modellene inkluderer blant annet en kraftig BioActive-sensor og en EKG-sensor. Samsung Galaxy Watch kan ikke måle HRV direkte, men krever at du installerer en eller annen tredjeparts app.


Huawei

Huawei-klokker som kan måle HRV:

Huawei sine toppmodell klokker, blant annet Huawei Watch GT 3 Pro, Watch 4/4 Pro og Watch Ultimate benytter den innebygde TruSeen 5.0+ sensoren til å registrere pulsvariasjoner (tiden mellom hvert enkelt pulsslag), som igjen benyttes for å beregne stressnivået.

De nevnte Huawei-modellene har også muligheten til å utføre en EKG-måling ved å holde en finger på den nederste knappen. Huawei fikk i september 2022 godkjent sertifisering for EKG i Norge, og klokken er i stand til å scanne hjertet ditt for AFib (hjerterytmeforstyrrelser) i løpet av 30 sekunder. I tillegg vil Watch GT 3 Pro, Watch 4/4 Pro og Watch Ultimate kunne overvåke hjerterytmen du 24/7, å gi beskjed/varsel både ved for høye/lave pulsverdier og stressnivåer.

Huawei mangler derimot en tilsvarende «rådgiver» som Garmin, COROS og Polar som kan veilede deg til om kroppen bør prioritere hvile, eller er klar for trening.


Fitbit

Fitbit-klokker som kan måle HRV:

Fitbit var tidlig ute med å inkludere EKG-sensor i sin Fitbit Sense, og senere har flere klokker fått den samme sensoren. Disse klokkene samler info fra klokken til å beregne hvor mottakelig kroppen er for trening. Dette gjøres ved å kombinere hjertevariabilitet (HRV), søvn og aktivitet til å estimere en Daily Readiness Score (Dagsform) mellom 0 og 100.

En lav DRS betyr at kroppen er lite mottakelig for trening og at du bør hvile, mens en høy DRS indikerer tipp-topp-form og at kroppen er klar for trening. Scoren kan sees i Fitbit-appen der du også får en detaljert oversikt over hvilke faktorer som påvirker scoren. Fitbit vil i tillegg gi deg forslag til passende treningsøkter, eller aktiviteter basert på din Daily Readiness Score. Mer om Daily Readiness Score og hva som påvirker den kan du lese i artikkelen Fitbit Daily Readiness Score og Søvnprofiler – Kort forklart.


Google Pixel Watch 2

Google Pixel Watch 2 kommer med en avansert pulssensor og en EKG-sensor som brukes til å se etter AFib (uregelmessig hjerterytme). Klokken vil også kunne varsle dersom den oppdager unormalt høy/lav hjerterytme. Google Pixel Watch 2 måler ikke HRV direkte, men kan måle HRV ved hjelp av en tredjeparts app.


Withings

Withings tilbyr en rekke klokker med både pulssensor og EKG-sensor, men ikke alle kan måle HRV. Av modellene i listen over er det kun ScanWatch 2 og ScanWatch Light som kan spore HRV gjennom natten.

Samtlige modeller foruten ScanWatch Light har en EKG-sensor som er i stand til å kontinuerlig skanne hjerte for hjerterytme forstyrrelser, og dersom den oppdager noe mistenkelig, vil den oppfordre deg til å gjennomføre en EKG måling.

EKG målingen foregår ved å åpne EKG appen på klokken for så å holde en finger på kronen i 30 sekunder. Du vil umiddelbart få tilbakemelding om hjertet ditt slår normalt, eller om det er uregelmessigheter.

Withings ScanWatch, ScanWatch 2, ScanWatch Horizon og Withings Move ECG er godkjent for bruk i både USA og Europa.


Del gjerne:

Featured image for “Joggesko / Terrengsko – De beste og anbefalte løpeskoene”
20. februar 2024 | Guider

Joggesko / Terrengsko – De beste og anbefalte løpeskoene

Er du på utkikk etter nye løpesko? Denne store testen og guiden vil forhåpentligvis hjelpe deg. Her er test og anbefalinger av årets løpesko/joggesko.
Les mer
Featured image for “Test av pulsklokker – Best i test pulsklokke og smartklokke”
5. februar 2024 | Guider & anbefalinger

Test av pulsklokker – Best i test pulsklokke og smartklokke

Mer enn 100 modeller testet! Ny pulsklokke, men vet ikke hvilken du skal velge? Denne guiden og gigantiske testen kan forhåpentligvis gjøre valget lettere.
Les mer
Featured image for “Tredemølle – Guide og anbefalinger tredemølle”
24. juli 2023 | Guider & anbefalinger

Tredemølle – Guide og anbefalinger tredemølle

Hvilken tredemølle er best? Hvor kraftig skal den være? Hva må jeg se etter? Her får du svar på alt du trenger å vite, samt gode kjøpsanbefalinger.
Les mer
Featured image for “Test: Garmin Fenix 7 Pro Sapphire Solar”
9. juni 2023 | Garmin

Test: Garmin Fenix 7 Pro Sapphire Solar

Garmin Fenix 7 Pro-serien tar Fenix-serien enda et steg videre med en ny LED-lykt og bedre pulssensor. «Pro»-utgaven er en minimal, men viktig oppdatering.
Les mer
Featured image for “Romaskin – Guide og anbefalinger”
23. november 2021 | Guider & anbefalinger

Romaskin – Guide og anbefalinger

Hvilken romaskin er best? Hvor kraftig skal den være? Hva må jeg se etter? Denne guiden gir deg svar på alt du trenger å vite, samt gode kjøpsanbefalinger!
Les mer
Featured image for “Garmin bruker? Dette tipset vil du ikke gå glipp av”
27. februar 2024 | Blogg

Garmin bruker? Dette tipset vil du ikke gå glipp av

Eier du en nyere Garmin-klokke? Hvis du ikke allerede er kjent med dette trikset, er det stor sannsynlighet for at det er noe du vil bruke mye fremover.
Les mer
Featured image for “Dette er Zwift – En enkel guide til å komme i gang med Zwift!”
18. februar 2024 | Guider

Dette er Zwift – En enkel guide til å komme i gang med Zwift!

Nysgjerrig på interaktiv trening og lurer på hva «Zwift» er for noe? Her får du vite det du trenger for å komme i gang, og hvorfor Zwift er så populært!
Les mer
Featured image for “Dunjakke og dunbekledning – Guide og anbefalinger”
15. januar 2024 | Guider

Dunjakke og dunbekledning – Guide og anbefalinger

Forvirret over alle begrepene om dun? Denne guiden gir deg svarene du lurer på, og hjelper deg å velge riktig dunjakke til ditt behov.
Les mer
Featured image for “Multigym og styrkepakker – Guide og anbefalinger”
5. januar 2024 | Guider

Multigym og styrkepakker – Guide og anbefalinger

Ønsker du muligheten til å trene effektiv, tung og funksjonell styrketrening hjemme? Disse multigym og styrkepakkene gir deg muligheten.
Les mer
Featured image for “iFit vs Zwift: Hvilken treningsapp passer best for deg?”
2. januar 2024 | Guider

iFit vs Zwift: Hvilken treningsapp passer best for deg?

iFit og Zwift er to populære treningsapper som tilbyr interaktive treningsopplevelser. Denne artikkelen hjelper deg å velge riktig til ditt behov.
Les mer
Featured image for “Slik kalibrerer du tredemølledistansen på en Garmin pulsklokke”
30. desember 2023 | Anbefalte artikler

Slik kalibrerer du tredemølledistansen på en Garmin pulsklokke

Sliter du med at klokka di ikke måler riktig tempo og distanse når du løper innendørs på en tredemølle? Denne oppskriften kan hjelpe deg til bedre målinger.
Les mer
Featured image for “Jeg har testet mer enn 50 Garmin-klokker. Disse innstillingene bruker jeg alltid.”
25. desember 2023 | Anbefalte artikler

Jeg har testet mer enn 50 Garmin-klokker. Disse innstillingene bruker jeg alltid.

Nettopp kjøpt deg ny Garmin-klokke og lurer på hvilke innstillinger som anbefales å ta i bruk? Her er mine tips etter å ha testet mer enn 50 modeller.
Les mer