Slik kalibrerer du tredemølledistansen på en Garmin pulsklokke

30. desember, 2023 (oppdatert 21. februar 2024)
Featured image for “Slik kalibrerer du tredemølledistansen på en Garmin pulsklokke”

Sliter du med at klokka di ikke måler riktig hastighet og distanse når du løper innendørs på en tredemølle? Denne oppskriften kan hjelpe deg til bedre målinger.

Når du løper på innendørs på bane, eller på en tredemølle, er som regel GPS-signalet fraværende, eller unyttig ettersom du likevel løper på stedet vil. I slike situasjoner taes klokkens akselerometer i bruk for å bestemme distansen.

Et vanlig «problem» er at det oppstår en stor feilmargin mellom klokkens oppgitte distanse og den reelle distansene som måles av tredemøllen. Enkelte ganger kan distansen variere etter tredemøllens merke, modell eller kalibrering, men ofte er det klokken som er feil ettersom den ikke er riktig kaliberet.

Svært mange Garmin-klokker lar deg nå kalibrere klokken manuelt for å oppnå bedre presisjon når du løper innendørs. Her får du en enkel oppskrift.


Slik kalibrerer du tredemølledistansen på en Garmin-klokken

Funksjonen beskrevet under kalibrerer akselerometeret i klokken og gjelder ikke dersom du bruker en ekstern fotsensor. For klokker som tilbyr denne funksjonen kan du «Lagre og kalibrere» distansen etter en aktivitet. Dette alternativet er tilgjengelig når klokken har registrert en distanse på 1,5 kilometer, eller mer.

Etter å ha valgt «Lagre og kalibrer«, kan du legge inn distansen som er målt av tredemøllen. Kalibreringsverdien kan ikke være mindre enn halvparten, eller mer enn dobbelt så lang som distansen som er registrert på klokken.

Eksempel:
Hvis klokken registrerer 1,5 kilometer, må kalibreringsverdien være mellom 7,5 kilometer og 30 kilometer.

Når du har gjort dette vil klokken være kalibrert for å forbedre nøyaktigheten på distansen for fremtidige løp med lignende tempo. Det vil derimot ikke korrigere, eller justere data som ble registrert under aktiviteten før kalibrering (tempo/hastighet per runde, gjennomsnittlig puls per runde, kalorier per runde, osv.).

Merk også at dersom du løper i et annet tempo senere, så kan dette påvirke nøyaktigheten på målingene ettersom steglengden endrer seg. Dette gjelder spesielt dersom du går over fra rolige løpeturer til intervaller.

Fremgangsmåten for å rekalibrere klokken kan variere fra modell til modell, men de fleste nyere klokker bruker metoden som er beskrevet over.


Tips for å forbedre nøyaktigheten ytterligere:

Tredemøllekalibreringsfunksjonen vil kun kalibrere akselerometeret for tredemølle-aktivitetsprofilen. For å forbedre nøyaktigheten ytterligere, anbefales følgende:

 • Sørg for og jevnlig registrere økter utendørs med GPS aktivert for å kalibrere akselerometeret. Dette bidrar til å mer nøyaktige målinger når du løper innendørs.
 • Unngå å holde fast i rekkverket/håndtakene mens du løper på tredemøllen ettersom dette vil resultere i feil distansemåling på klokken.
 • Dersom du regelmessig løper intervaller på tredemøllen, anbefales det også å utføre intervalløkter utendørs mens GPS-en er aktivert. Dette vil bidra til å kalibrere akselerometeret for innendørs intervalltrening slik at du får bedre resultater når du løper inne.

Slik kalibrerer du tempo- og distanse på Garmin HRM-Pro eller HRM-Pro Plus

Nøyaktigheten på løpetempo og avstand/distanse på pulsmålerne HRM-Pro og HRM-Pro Plus forbedres ved hjelp av kalibrering. Å kalibrere enhetene krever normalt to timer med løping utendørs, men nøyaktigheten vil fortsette å forbedre seg jo mer du løper ute.

Det er to måter å kalibrere sensorene på, og begge krever at pulsbeltet er koblet til en kompatibel Garmin-klokke:

Automatisk kalibrering

Automatisk kalibrering skjer automatisk når du løper utendørs med pulsbeltet mens GPS-en er tilkoblet klokka. For å oppnå best mulig resultat av den automatiske kalibreringen, bør du sørge for at løpeøktene dine utendørs skjer i det samme tempoet som du vanligvis løper på tredemøllen.

Automatisk kalibrering vil ikke skje under følgende forhold:

 • Løping innendørs.
 • Løping utendørs ved bruk av profilene terrengløp, eller ultraløp.
 • Bruk av en fotsensor under løpingen.
 • Terrenget du løper på er veldig kupert.
 • Hvis Auto kalibrering er deaktivert under innstillinger for HRM Tempo og Distanse for det aktuelle pulsbeltet.
 • Hvis Bruk til tempo er satt til Alltid under innstillinger for HRM Tempo og Distanse for det aktuelle pulsbeltet.

Manuell kalibrering

Manuell kalibrering lar deg tilpasse løpshastigheten og avstandsberegningen på pulsbeltet spesifikt for løping på en tredemølle. Ved slutten av en tredemølleøkt (minimum 1,5 kilometer på klokken), velg Kalibrer og Lagre i menyen som vises når du stopper tidtakeren på klokken. Deretter angir du avstanden som vises på tredemøllen og trykker Lagre.

Hvis du ønsker å bruke HRM-Pro eller HRM-Pro Plus som kilde til tempo hele tiden, anbefales det at du:

 • Under innstillinger for Tempo og avstand, sett Bruk til Tempo til Innendørs.
 • Gjennomfør ca. 2 timer med løping i tempoet du normalt løper i. Dette kan fordeles over flere økter.
 • Juster innstillingen Bruk til tempo til Alltid.

Tips for økt nøyaktighet

Du kan bidra til å øke sannsynligheten for mer nøyaktige målinger ved å følge tipsene nedenfor. Samtlige tips krever at HRM-Pro eller HRM-Pro Plus er koblet til klokken din.

Gjennomfør flere løpeøkter ute med GPS aktivert etterfulgt av manuell kalibrering.

 • Manuell kalibrering kan gjøres etter en tredemølleøkt ved å velge Kalibrer -> Lagre, og deretter angi avstanden som vises på tredemøllen.

Løp du gjennomfører utendørs bør foregå i omtrentlig tempo som du vanligvis løper på tredemøllen. Auto kalibrering bør være satt til På.

 • På klokken, åpne menyen og bla deg ned til menyen for sensorer. Velg HRM -> HRM Tempo og avstand -> Auto kalibrering -> På.

Når du løper utendørs på underlag/terreng som har innvirkning på løpsformen din, som sand eller dyp snø, bør Auto Calibrate være deaktivert.

 • På klokken, åpne menyen og bla deg ned til menyen for sensorer. Velg HRM -> HRM Tempo og avstand -> Auto kalibrering -> Av.

Dersom du ikke oppnår ønsket nøyaktighet, kan du forsøke å tilbakestille kalibreringen. Dette vil nullstille både den automatiske- og manuelle kalibreringen.

 • På klokken, åpne menyen og bla deg ned til menyen for sensorer. Velg HRM -> HRM Tempo og kalibrering -> Tilbakestill kalibreringsdata.

Dersom nøyaktigheten for tempo og distanse fra pulsbeltet er god, kan du forsøke og slå av auto kalibrerings-innstillingen.

 • HRM > HRM Tempo og avstand > Auto kalibrering > Av.

For noen vil de beste resultatene oppnås ved å bruke kun manuell kalibrering.

 • På klokken, åpne menyen og bla deg ned til menyen for sensorer. Velg HRM -> HRM Tempo og kalibrering -> Tilbakestill kalibreringsdata.
 • Slå av Auto kalibrering under sensormenyen på klokken. HRM > HRM Tempo og avstand > Auto kalibrering > Av.
 • Ved slutten av neste tredemølleøkt skal du angi avstanden som tredemølle viser når du blir bedt om det.

Sjekk også disse tipsene for Garmin-klokker:


Kilde


Del gjerne: